Про проект:
Ідея цього проекту з’явилась після низки дискусій, що відбулись під час Межигір’я Фесту, щорічної конференції з розслідувальної журналістики, яку організовує MDF. Дедалі більше часу витрачається на обговорення проблеми сталого функціонування розслідувальних медіа, однак відповіді часто зачіпають спільну проблему – нам кажуть пробувати усі можливі варіанти, однак ми обмежені в часі та ресурсах.

Ми шукали дослідження щодо ефективності моделей функціонування, підходів до пріоритизації зусиль, але наш пошук виявився марним. Саме тому ми вирішили провести власне дослідження – зрозуміти, як працюють розслідувальні медіа в різних європейських країнах і з якими викликами вони зіштовхуються. Це дослідження буде відправною точкою для глибшого аналізу механізмів функціонування медіа з тим, щоб зрозуміти, як їм досягнути успіху в цифровому світі.

Чотири типи розслідувальних медіа

Розслідувальні медіа можна класифікувати за чотирма організаційними типами:

Модель повної інтеграції: визначають своєю місією всю низку завдань – від висвітлення теми до просування матеріалів, й виконують їх усі під «одним дахом»
Виробники контенту: зосереджуються на висвітленні тем та сторітелінгу, мають партнерів для розповсюдження матеріалів. Зазвичай «виробники контенту» розглядають адвокацію як таку, що виходить за межі їх головної місії
Локальна модель: передбачає значне використання волонтерів для збору даних та локальної мобілізації. Медіаорганізації зосереджуються на редакційних завданнях та власне виробництві контенту
Модель, базована на компетенціях: збалансована модель, яка передбачає залучення зовнішніх фахівців та волонтерів/організацій громадянського суспільства на різних етапах роботи, відповідно до прагматичної оцінки сил та спроможностей

Кожен тип/модель мають свої переваги, обмеження, вимоги до спроможностей та опції для забезпечення сталими ресурсами – усі ключові елементи для того, щоб рухатись вперед у своєму розвитку

Способи подолати виклики, спільні та ті, що визначаються різними моделями

Розслідувальним медіа необхідно знайти рішення, які би відповідали новим викликам, пов’язаним з дедалі серйознішими технічними вимогами та можливостями сучасного сторітелінгу; а також намагатись, покращувати розуміння аудиторії (і аналітичні здібності), та якість продукту, в умовах динамічної конкуренції за таланти та фаховість

В абсолютній більшості випадків, розслідувальні медіа є невеликими за розміром, а тому не мають спроможності належним чином забезпечувати кожен етап у ланцюгу доданої вартості (незалежно від типу моделі)

В результаті, медіастратегія має передбачати один з таких елементів або їх комбінацію: розбудова партнерств з іншими організаціями, об’єднання з більшими медіа або об’єднання ресурсів на рівні мережі (це також може стосуватись нередакційних завдань та послуг)

Підтримка має відповідати типу моделі

Невідповідність між стратегією та моделлю є головним джерелом викликів. Медіа часто намагаються вирости в усіх напрямках замість того, щоб сконцентруватись на ключових чинниках успіху (напр., «виробники контенту» фокусуються на розбудові власного сайту замість розвитку мережі для розповсюдження контенту)

Підтримка розслідувальних медіа має враховувати вибір моделі та заохочувати пошук варіантів сталої монетизації, які підходять тому чи іншому типу медіа

Ключові чинники успіху визначають можливість досягти результату в тій чи іншій моделі. Від них варто відштовхуватись під час оцінки спроможності/здійсненності планів, на підтримку яких є запит

Більше тут: http://www.reportmediadevelopment.thelede.media/uk/